Oferta pracy

Kategorie

  REGULAMIN SPRZEDAŻY

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Kupujący (klient) potwierdzając zamówienie oświadcza, że akceptuje warunki handlowe Sprzedającego dotyczące dostawy towaru. Relacje pomiędzy kupującym i sprzedającym regulowane są przedstawionymi warunkami handlowymi, które są wiążące dla obu stron. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych.

  Warunki sprzedaży regulują prawa i obowiązki firmy Sperky s.r.o., z siedzibą w Koszycach 04023,  Starozagorska 6 REGON: 45551596, NIP: 2023033276, NIP EU: SK2023033276 i naszych klientów, które wynikają z umowy kupna zawartej pomiędzy spółką Sperky s.r.o. jako sprzedawcą i klientem jako kupującym za pośrednictwem internetu, a której przemiotem jest zakup w sklepie internetowym firmy Sperky s.r.o.

  ZAMAWIANIE TOWARU

  Oferujemy Państwu możliwość komfortowych zakupów przez Internet bezpośrednio z zacisza Państwa domu. Nasz sklep internetowy działa 24 godziny na dobę, umożliwiając zamówienia elektroniczne, telefoniczna obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji od 8:00 do 16:30. Zamawiać mogą Państwo w prosty i wygodny sposób, za pomocą koszyka zakupów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym, pocztą elektroniczną oraz pisząc na nasz adres. Przedmiotem umowy jest towar określony w zamówieniu. Parametry dotyczące produktów, takiej jak: wymiary, kolor i pozostałe informacje podane na stronach internetowych, w katalogach, broszurach i innych środkach przekazu, pochodzą od producentów i dostawców. Gwarantujemy, że dostarczany przez nas towar jest w doskonałym stanie, zgodny ze specyfikacjami lub cechami typowymi dla tego rodzaju towarów. Warunkiem realizacji zamówienia formą elektroniczną jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu zamówienia. Zamówienie jest jednocześnie propozycją umowy sprzedaży, która zostaje zawarta w momencie dostarczenia towaru. W pojedynczych przypadkach, zwłaszcza przy droższych zakupach, oprócz podstawowego, automatycznego potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail, sprzedający, w celu zawarcia umowy, zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz wpłaty zaliczki przez kupującego. Jeśli w czasie realizacji zamówienia doszło do wyraźnej zmiany kursu waluty obcej lub zmiany ceny bądź dostarczanego sortymentu ze strony dostawcy, nasza firma zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z kupującym, do zmodyfikowania zamówienia lub jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Takie same uprawnienia zastrzegamy sobie również w przypadku, jeśli producent wstrzyma dostawę zamówionego produktu lub wprowadzi na rynek nową wersję produktu, ewentualnie zasadniczo zmieni cenę produktu.

  Jeżeli zamawiacie towar z e-shopu z zagranicy ważne jest zapoznać się z przepisami celnymi i ich postępem w danym kraju. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnościa za opłaty celne obowiązujące w kraju nabywcy.

   

  SPOSÓB DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI

  Towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i kuriera DPD. Dostawy zamówionego towaru będą realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie, zależnym od dostępności towaru i eksploatacyjnych możliwości sprzedawcy. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 3 - 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku towaru na magazynie, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie terminu wysyłki towaru z możliwością anulowania zamówienia lub wprowadzenia zmian w zamówieniu.

  W przypadku wyboru płatności paypal, kartą płatniczą CardPay lub przelewem bankowym, dostawa produktów jest dokonywana po otzrymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

  Dostawa jest dokonywana przez przedmioty trzecie i termin jej realizacjii jest zależny od tych przedmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem określonym przez Pocztę Polską na 2 dni od momentu otrzymania sms wiodomości z numerem nadania przesyłki.

   

  CENY TOWARU

  Ceny podane w naszym sklepie internetowym są obowiązujące w momencie składania zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie oraz zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, w przypadku zmiany kursu walut, przy znacznym wzroście inflacji lub w razie istotnych zmian warunków dostawy ze strony producentów i innych dostawców towaru. W przypadku zmiany cen klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

  W cenę towaru nie są wliczone koszty przesyłki.

  Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura. Po wysłaniu przesyłki faktura jest dostępna w formie elektronicznej – plik PDF – bezpośrednio na Państwa koncie, po zalogowaniu, może być dołączona do każdej przesyłki, może zostać wysłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail klienta lub wysłana na adres doręczenia przesyłki w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania towaru kupującemu. Faktura pełni  jednocześnie rolę listu przewozowego i karty gwarancyjnej.

  Jak mogę wykorzystać kod zniżkowy?

  Na naszej internetowej stronie przy produktach widoczna jest ilość punktów, które możesz zyskać z kupnem danego produktu i ich wartość kuponu. W składanym zamówieniu, aby skorzystać z kuponu rabatowego, muszą Państwo być zarejestrowanym użytkownikiem na naszej stronie. Przy zamówieniu kilku produktów punkty zostaną  dodane. Nazbierane punkty można wymienić na kupon rabatowy na swoim koncie. Klikniesz na okienko „punkty lojalnościowe“ a tam potwierdzisz, że chcesz wymienić punkty na kupon zniżkowy. Następnie system wygeneruje kod, który wpiszesz do okienka KOD przy składaniu następnego zamówienia. Zgodnie z ilością punktów będzie odjęta odpowiednia kwota od wartości zamówienia. Kupony będą dostępne po 14 dniach od odebrania ostatniej przesyłki.

  Zniżek nie można łączyć i nie można zamienić na wartość finansową.

   

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w sytuacji, kiedy kupujący poda w zamówieniu nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane osobowe lub w przypadku, gdy towar nie jest już produkowany lub dostarczany bądź znacząco zmieniła się jego cena. O takich sytuacjach będziemy bezwłocznie informować kupującego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Naszym celem jest pełne zadowolenie klientów, dlatego wkładamy wiele wysiłku i zaangażowania aby spełnić Państwa oczekiwania.

  Konsument jako osoba fizyczna / który nie posiada numeru REGON / zgodnie z ustawą Dz.U. 2014 poz. 827 o ochronie konsumentów przy sprzedaży towaru lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według §7 ma prawo odstąpić od umowy kupna do 14 dni od otrzymania towaru.

  Odstąpienie od umowy kupna można zgłosić w formie papierowej lub w dowolnej formie elektronicznej wysyłając na adres e-mail: sklep(@)bizuteria-eshop.pl, wraz z numerem faktury i numerem rachunku bankowego. W tym celu mogą Państwo wykorzystać wzór formularza na odstąpnienie od umowy kupna, który można ściągnąć tutaj TUTAJformularz.doc Termin odstąpienia od umowy kupna zostanie utrzymany, po otrzymaniu przez nas oświadczenia odstąpnienia od umowy kupna przed upłynięciem terminu 14 dni od otrzymania towaru.

  Kupujący, który odstępuje od umowy jest zobowiązany pokryć koszty związane z wysyłką towaru, w przypadku zwrotu towaru bez wad.

  Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

  • Kupujący wysyła towar na własny koszt (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany niżej adres.

  Urząd Pocztowy Biżuteria eshop

  ul. Zdrojowa 28

  33-380 Krynica Zdrój

  Skrytka Pocztowa nr. 9

   

  Towar musi spełniać następujące warunki:

  • Towar musi być dokładnie zapakowany
  • Towar nie może być używany - nie może nosić śladów użytkowania
  • Towar musi być kompletny!!
  • Towar należy wysłać wraz z kopią dowodu zakupu (fakturą)
  • Nie należy wysyłać towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie będzie on odebrany.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za towar, który zaginął po drodze od Kupującego do Sprzedawcy.  Kupujący ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia  podczas transportu.

   

   Obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy kupna

  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   

  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   

  • Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

   Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy kupna

  • Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedwacy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem 14 dni od otrzymania.

   

  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

   

  • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

   

  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

   

  • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

   

  Wymiana towaru

   Klient ma prawo na wymianę nieodpowiadającego mu towaru w terminie do 14 dni od daty doręczenia.

   Przy wymianie rozmiaru, koloru lub innego rodzaju towaru nieodpowiadający towar prosimy wysłać na adres:

  Biżuteria Eshop Urząd Pocztowy

  ul. Zdrojowa 28

  33-380 KRYNICA ZDRÓJ

  Skrytka Pocztowa nr 9

   

   Towar prosimy wysłać:

  • dokładnie zapakowany (zalecany list polecony), nie wysyłać za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem, nie będzie odebrany,
  • nie ponosimy odpowiedzialności za towar, który zaginie po drodze do nas - klient ma obowiązek zapakować towar tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zaginięcia podczas transportu,
  • towar musi mieć dołączoną kopię faktury z informacją o towarze, na który będzie wymiana lub

  prosimy o złożenie nowego zamówienia na wymianę z komentarzem „wymiana towaru + numer ostatniego zamówienia“ (zostanie przyśpieszona procedura wymiany towaru).

   

  Towar musi spełniać następujące warunki:

  • Towar musi być w orginalnym opakowaniu, jeśli to możliwe
  • Towar nie powinnien być używany – bez śladów używania i noszenia
  • Towar musi być kompletny!

   

  Przy wymianie rozmiaru, koloru lub rodzaju towaru koszty wysyłki pokrywa klient.

  Zgodnie z art. 8 ust. 3 o ochronie praw konsumenta, reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

   

  REKLAMACJE I GWARANCJA

  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w drodze „porozumienia stron“, zgodnie z obowiązującym prawem.

  Zalecamy sprawdzić doręczony towar i skontrolować ilość i rodzaj asortymentu, a także przypadkowe uszkodzenia towaru Możliwość niekompletnego towaru lub innego niż był zamówiony, kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę bezzwłocznie po jego otrzymaniu.  W innym przypadku dostawa będzie potraktowana jako kompletna i bez uszkodzeń. Przy widocznym uszkodzeniu towaru w czasie transportu kupujący powinien zapisać raport o szkodzie z dostawcą, a ewentualnie nie odbierać towaru. Pisemny raport jest warunkiem w przypadku ewentualnego postępowania.

  O ewentualnych wadach towaru należy nas niezwłocznie poinformować, natychmiast po otrzymaniu przesyłki. W przeciwnym razie reklamacja nie będzie uznana. O reklamacjach prosimy informować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bizuteria-eshop.pl lub pocztą.

  • Procedura reklamacji zaczyna się dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby naszej firmy.

  Zalecamy klientom sprawdzenie doręczonego towaru, skontrolowanie ilości, asortymentu i ewentualnych uszkodzeń. W przypadku braków lub innego asortymentu klient powinien powiadomić o tym sprzedawcę bezpośrednio. W przypadku braku informacji dostawa będzie uważana za kompletną bez uszkodzeń.Przy widocznym uszkodzeniu towaru podczas transportu klient powinien napisać raport wraz z osobą, która towar doręczyła. Pisemny raport dotyczący uszkodzenia jest warunkiem koniecznym przy ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

  • Reklamacje w formie telefonicznej nie będą przyjmowane – proces reklamacyjny rozpoczyna się w momencie dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby naszej firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki, które nastąpiły z winy przewoźnika – w przypadku widocznego uszkodzenia opakowania przesyłki należy w obecności listonosza spisać protokół reklamacyjny o uszkodzonej przesyłce.

  Towar objęty jest 24 miesięczną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami (Kodeks handlowy, Kodeks cywilny). Jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy, niż 24 miesiące, obowiązuje gwarancja producenta. Wady towaru ocenia się zgodnie z  przepisami, normami i postanowieniami, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa w Republice Słowackiej.


  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego użytkowania oraz uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia produktu.

   

  PROCEDURA REKLAMACYJNA

  Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na swój koszt na adres:

  Urzad Pocztowy Krynica Zdrój

  Ul. Zdrojowa 28

  33-380 Krynica-Zdrój

  Skrytka Pocztowa nr 9

   

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  W celu zaoferowania Państwu naszych usług, niezbędne są konkretne dane osobowe. Szanujemy Państwa prywatność, dlatego staramy się zminimalizować ilość tych danych do niezbędnego minimum, które chronimy przed nadużyciem. Nasz sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, z ustawą o ochronie danych osobowych.


  Dane dotyczące Państwa zakupów, reklamacji i innych aktywności w naszym sklepie internetowym mają również charakter poufny i podlegają takim samym zasadom bezpieczeństwa jak dane osobowe. Wszystkie dane i informacje o zakupach są chronione przed nadużyciem, nie przekazujemy ich dalej (z wyjątkiem firm spedycyjnych i organizacji płatniczych, które otrzymają niezbędne minimum informacji o kliencie, potrzebnych do realizacji konkretnego zamówienia) a służą one wyłącznie do dostarczania Państwu wysokiej jakości usług.


  Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w celu informowania o obniżkach, nowościach i innych działaniach marketingowych. W każdej wiadomości e-mail znajduje się instrukcja postępowania w przypadku, gdy Państwo sobie tego nie życzą, co jest równoczesne z zakazaniem wykorzystywania danych w ten sposób. Mają Państwo również prawo kiedykolwiek powiadomić nas na piśmie o zmianach, dodatkowych informacjach, a także o chęci usunięcia danych osobowych.

   

  W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


  Korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w podanym zakresie i akceptują Państwo wyżej wymienione warunki.

   


  Strona głównaStrona główna

  • katalog
  • banner
  X
  W celu dostosowania treści i reklam zapewnienia publicznych medii i analizy odwiedzin wykorzystujemy pliki cookies.
  Wyrażam zgodę
  Więcej informacji