Kategorie

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firmy Sperky s.r.o., z siedzibą w Starozagorska 6, Koszyce 04023,  Słowacka Republika, tel. +48 717 079 190, REGON: 45551596, NIP: 2023033276, NIP EU: PL5263259123 która jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Koszycach 1 - Sekcja: Sro, Numer Wstawki: 25690 / V, oferuje zakup biżuterii za pośrednictwem strony internetowej BIŻUTERIA-ESHOP.PL. Organem nadzoru jest słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), Inspektorat SOI dla regionu Koszyce z siedzibą pod adresem Vrátna 3, 04001 Koszyce.
 2. Niniejsze zasady i warunki regulują zakup i sprzedaż towarów między firmą Sperky s.r.o. jako sprzedającym i klientem jako kupującym przez Internet.
 3. Kupujący potwierdzając zamówienie oświadcza, że akceptuje warunki handlowe Sprzedającego dotyczące dostawy towaru. Relacje pomiędzy kupującym i sprzedającym regulowane są przedstawionymi warunkami handlowymi, które są wiążące dla obu stron.
 4. Warunki handlowe są dostępne na stronie internetowej, na której klient (kupujący) może je przeczytać i pobrać aktualną wersję.

 

II. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Obsługa Eshop jest dostępna telefonicznie w każdy dzień roboczy od 8:00 do 16:30. Zamówienia złożone poza dniami roboczymi (w dni wolne) są przetwarzane przez sprzedawcę w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Sprzedawca zawiera umowę lub umowy z kupującymi poprzez zamówienie kupującego
  1. na stronie https://biżuteria-eshop.pl
  2. przez e-mail na sklep@bizuteria-eshop.pl
  3. telefonicznie +48 717 079 190
 3. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu i wybrany przez kupującego z dostępnej oferty sklepu. Kupujący może złożyć zamówienie nawet bez rejestracji własnego konta użytkownika. Wymiary, kolory i inne informacje na stronie internetowej sprzedawcy, w katalogach, broszurach i innych mediach są danymi opartymi na danych producenta i dostawcy. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać swoim klientom jedynie towary w idealnym stanie i zgodnie ze specyfikacjami lub właściwościami zwyczajowymi dla danego rodzaju towarów.
 4. Spełnienie wiążącego zamówienia elektronicznego jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu zamówienia. Zamówienie jest również propozycją umowy kupna. Po wysłaniu zamówienia, kupujący otrzyma na swój adres e-mail, automatycznie wysyłane powiadomienie o przyjęciu zamówienia do elektronicznego systemu sprzedawcy (zwane dalej „potwierdzeniem dostawy zamówienia”). Potwierdzenie dostarczenia zamówienia zawiera informacje o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, dane dotyczące ceny towaru, nazwy i miejsca, gdzie towary mają zostać dostarczone oraz szczegóły dotyczące możliwej ceny, warunków, sposobu dostawy kupującemu, informacje o sprzedawcy (nazwa firmy, siedziba, numer NIP, numer rejestracyjny firmy itp.) oraz inne niezbędne dane. Na adres e-mail kupującego, mogą być przesłane wszelkie dodatkowe informacje dotyczące jego zamówienia, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z kupującym w celu realizacji zamówienia również telefonicznie. Potwierdzenie dostawy zawiera informację, że sprzedawca otrzymał zamówienie, ale nie jest akceptacją propozycji  zawarcia umowy kupna.
 5. Sprzedający prześle na adres e-mail kupującego informację, czy zamówienie kupującego zostało przyjęte („Przyjęcie zamówienia”).
 6. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez dostarczenie kupującemu zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 7. W pojedynczych przypadkach, zwłaszcza przy droższych zakupach, oprócz podstawowego, automatycznego potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail, sprzedający, w celu zawarcia umowy, zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz wpłaty zaliczki przez kupującego. Jeśli w czasie realizacji zamówienia doszło do wyraźnej zmiany kursu waluty obcej lub zmiany ceny bądź dostarczanego sortymentu ze strony dostawcy, lub sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w negocjowanym terminie lub po uzgodnionej cenie zakupu, sprzedawca jest zobowiązany zaoferować kupującemu zastępcze rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. Kupujący może anulować zamówienie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli kupujący nie zaakceptuje zastępczego działania oferowane przez sprzedającego lub nie anuluje zamówienia w danym terminie, sprzedawca ma prawo odmówić (nie zaakceptować) propozycję kupującego dotyczącą zawarcia umowy kupna.
 8. Szczegółowy opis sposobu, w jaki klient powinien złożyć zamówienie, znajdą Państwo w stopce FAQ - często zadawane pytania na stronie sprzedawcy.
 9. Jeżeli kupujący zamawia towar telefonicznie, informuje sprzedającego o wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeśli przedmiot i warunki umowy zostaną uzgodnione, sprzedawca prześle kupującemu podsumowanie zamówienia na adres e-mail kupującego. Niniejszy raport stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Koszt komunikacji przy zamawianiu telefonicznym ponosi Kupujący zgodnie z taryfą jego operatora telefonicznego.
 10. Zdjęcia, graficzna prezentacja oferowanych towarów, logo firmy lub logo produktu służą wyłącznie do prezentacji operacj handlowej. Są chronione prawem autorskim, a kupujący nie jest upoważniony do manipulowania tymi elementami w jakikolwiek sposób.
 11. Wyświetlanie odcieni kolorów zależy również od jakości używanego monitora, lub innego urządzenia wyświetlającego.

 

III. SPOSÓB DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI

 1. Termin dostawy w przypadku towaru na magazynie, wynosi 1 - 4 dni robocze.
 2. Towar wysyłamy na adres kupującego za pośrednictwem kuriera DPD. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, kupujący może odebrać swoje zamówienie w wybranym automacie Paczkomacie lub PaczkoPunkcie.  Oczekiwana data dostawy jest podana w koszyku przy wyborze metody dostawy.
 3. Dostawa zamówionego towaru będą realizowane w możliwie jak najkrótszym czasie, zależnym od dostępności towaru i eksploatacyjnych możliwości sprzedawcy. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 1 - 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
 4. Jeżeli towary staną się niedostępne do czasu przetworzenia zamówienia (wysłanie towaru do kupującego), sprzedający powiadomi klienta z wyprzedzeniem drogą e-mailową lub telefoniczną o zmianie terminu dostawy. W takim przypadku klient ma możliwość anulowania lub zmodyfikowania zamówienia.
 5. Jeśli kupujący złoży zamówienie z płatnością przy odbiorze/ za pobraniem, PayPal lub Gopay i dostawą za pośrednictwem kuriera DPD do godziny 13:00 w danym dniu roboczym, sprzedawca prześle zamówiony towar jeszcze w tym dniu. Zamówienia otrzymane po 13:00 (oraz w weekendy) są realizowane aż od następnego dnia roboczego. W przypadku dostawy za pośrdenictwem InPostu do godziny 09:00 w danym dniu roboczym.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, sprzedawca odkłada wysyłkę towaru do kupującego, dopóki kwota zakupu nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego.
 7. Towary o wartości powyżej 317,4 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć zł i czterdzieści gr.) w ramach jednego zamówienia są dostarczane na koszt sprzedawcy. W innych przypadkach płaci kwotę za dostawę (pocztową) podaną w podsumowaniu zamówienia, kupującego.
 8. Sprzedawca archiwizuje informacje o zawartych umowach przez 3 lata. Kupujący ma prawo zażądać tych informacji u sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia tych informacji kupującemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 IV. CENY TOWARU A METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podane są w Złotych (PLN), w tym wszystkie związane z nimi podatki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. W przypadku zmiany cen, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W cenę towaru nie są wliczone koszty przesyłki.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w sklepie, wprowadzenia nowych towarów do sprzedaży, zadeklarowania i wycofania zniżek lub zmiany zniżek, podczas gdy takie zmiany pozostają bez uszczerbku dla praw kupującego wynikających z wysłanego zamówienia lub umowy.
 4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności:
  1. Płatność przy odbiorze / za pobraniem – zapłacisz gotówką przy odbiorze (opłata 4,60zł).
  2. Płatność przelewem bankowym na nasze konto bankowe ING BANK SLASKI S.A. – bezgotówkowa płatność, towar będzie wysłany po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie.
  3. Płatność za pośrednictwem PayPal – bezpieczna metoda płatności przez konto PayPal.
  4. Płatność za pośrednictwem GoPay – metoda płatności online za pomocą karty, Apple Pay, Google Pay i innych.
 5. Umowa zakupu zawierana jest pod warunkiem, że jeśli kupujący nie zapłaci sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w ciągu 5 dni od wyzwania sprzedawcy do odbioru towaru (płatność przelewem bankowym lub paypal), umowa zostanie od początku anulowana, strony umowy zwracają lub wymieniają wszystkie otrzymane transakcje, a sprzedawca nabywa prawo do swobodnego rozporządzania zamówionym towarem.
 6. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura. Oryginał faktury jest dołączany przez szprzedawcę do zamówionego towaru. Po wysłaniu przesyłki faktura jest dostępna w formie elektronicznej – plik PDF – bezpośrednio na Państwa koncie, po zalogowaniu. Faktura pełni jednocześnie rolę listu przewozowego i karty gwarancyjnej.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w sytuacji, kiedy kupujący poda w zamówieniu nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane osobowe lub w przypadku. O takich sytuacjach będziemy bezwłocznie informować kupującego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie. Naszym celem jest pełne zadowolenie klientów, dlatego wkładamy wiele wysiłku i zaangażowania aby spełnić Państwa oczekiwania.
 2. Konsument jako osoba fizyczna / który nie posiada numeru REGON / zgodnie z ustawą Dz.U. 2014 poz. 102 o ochronie konsumentów przy sprzedaży towaru lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według §7 ma prawo odstąpić od umowy kupna do 14 dni od otrzymania towaru oraz kolejne 14 dni na wysłanie towaru do sprzedawcy po anulowaniu zamówienia. Kupujący ma prawo w tym terminie do rozpakowania i przetestowania towarów w sposób podobny do tego, który jest zwykle używany przy zakupie w klasycznym sklepie "stacjonarnym" w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.
 3. Odstąpienie od umowy kupna można zgłosić w formie papierowej lub w dowolnej formie elektronicznej wysyłając na adres e-mail: sklep(@)bizuteria-eshop.pl, wraz z numerem faktury i numerem rachunku bankowego. W tym celu mogą Państwo wykorzystać wzór formularza na odstąpnienie od umowy kupna, który można ściągnąć tutaj TUTAJ. Termin odstąpienia od umowy kupna zostanie utrzymany, po otrzymaniu przez nas oświadczenia odstąpnienia od umowy kupna, przed upłynięciem terminu od otrzymania towaru.
 4. Kupujący, który odstępuje od umowy jest zobowiązany pokryć koszty związane z wysyłką towaru, w przypadku zwrotu towaru bez wad. (Kupujący ponosi koszty transportu i ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu towaru z powrotem do sprzedawcy). Cena zakupu towaru zostanie zwrócona kupującemu w przypadku takiego wycofania nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia powiadomienia o odstąpieniu, za pomocą tych samych środków płatniczych, jakie konsument użył w pierwotnej transakcji na numer rachunku bankowego nabywcy (art. 9 ust. 2 ustawy 102/2014).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru, do którego został dołączony prezent, obowiązkiem kupującego jest zwrócenie towaru również z otrzymanym prezentem na towary. Jeśli kupujący zatrzyma sobie prezent, sprzedawca wystawi mu fakturę za prezent zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie eshop. Wartość prezentu zostanie odjęta od wartości zwróconej ceny zakupu.
 6. Towar musi spełniać następujące warunki:
  1. Towar musi być dokładnie zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniom.
  2. Towar nie może być używany - nie może nosić śladów użytkowania wykraczającym poza zakres ustawy 102/2014 Z.z.
  3. Towar musi być kompletny ( ze wszystkimi prezentami, zobacz punkt. nr. 5).
  4. Towar należy wysłać wraz z dowodem zakupu (fakturą).
  5. Nie należy wysyłać towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie będzie on odebrany.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za towar, który zaginął po drodze od Kupującego do Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia  podczas transportu.
  7. Jeżeli kupujący dokona jakiejkolwiek zmiany w zakupionym produkcie (grawerowanie, skracanie lub inne zmiany), sprzedawca nie jest zobowiązany zmieniony towar przejąć, a zatem kupujący traci prawo do wymiany
 7. Obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy kupna
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy kupna
  1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedwacy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem 14 dni od otrzymania.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
  5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność danych bankowych niezbędnych do zwrotu pieniędzy. W przypadku przesłania nieprawidłowych danych bankowych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane przez przesłanie nieprawidłowych danych.

 

VI. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Towary zakupione przez kupującego od sprzedawcy w formie elektronicznego sklepu na stronie internetowej sprzedawcy objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 620 ust. 1 ustawy nr 40/1964). Jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy, niż 24 miesiące, obowiązuje gwarancja producenta.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania reklamacji zgodnie z § 18, (10) Ustawa 250/2017 Z.z. a sprzedawca może odrzucić reklamację tylko przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu na podstawie oceny eksperta! (Art. 18 ust. 6 tej samej ustawy).
  1. Jeżeli kupujący reklamował towar podczas pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedawca może rozpatrzeć reklamację poprzez jej odmowę tylko na podstawie opinii eksperta; niezależnie od wyniku, sprzedawca ponosi wszystkie koszty. Ekspertyza to opinia biegłego wydana przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub opinia osoby upoważnionej przez producenta do wykonania usługi gwarancyjnej (autoryzowanej usługi).
  2. Jeśli kupujący zgłosił reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca go odrzucił, osoba, która reklamację rozpatrzyła, jest zobowiązana do przedstawienia w dowodzie roszczenia do kogo kupujący może wysłać towar do profesjonalnej oceny. Jeśli kupujący, według profesjonalnego osądu, wykaże odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy produkt, może ponownie złożyć wniosek; okres gwarancji nie płynie w trakcie wykonywania oceny eksperta. Sprzedający jest zobowiązany zapłacić kupującemu w ciągu 14 dni od dnia ponownego złożenia reklamacji wszystkie koszty poniesione w ramach profesjonalnej oceny towarów, a także wszystkie związane z tym koszty.
 4. Ocena wad towarów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i przepisami, które nie są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym w Republice Słowackiej. W przypadku usunięcia wad, kupujący ma prawo do nieodpłatnego, terminowego i właściwego usunięcia wady. Sprzedawca decyduje, jak naprawić wadę i usunąć ją bez zbędnej zwłoki. Kupujący może zażądać zastąpienia wadliwych przedmiotów zamiast usunięcia wady, wymianą wadliwego towaru za towar bez wad. To samo dotyczy sprawy, jeżeli sprzedawca ponosi nieproporcjonalne koszty w stosunku do ceny towarów lub wagi wady. W przypadku nieodwracalnej wady, który uniemożliwia właściwe wykorzystanie przedmiotu do tego celu, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy). Jeżeli występują co najmniej trzy różne wady, z których każda uniemożliwia właściwe użycie, kupujący ma prawo do decydowania o wymianie towarów lub zwrotu pieniędzy. To samo prawo ma również wtedy, gdy ten sama wada, co najmniej dwukrotnie powtórzona, występuje trzeci raz w okresie gwarancyjnym.
 5. Zalecamy kupującemu sprawdzenie dostarczonego towaru i sprawdzenie dostarczonej ilości towaru, asortymentu lub oczywistych błędów towaru. O każdej niekompletności dostawy lub wymianie asortymentu kupujący może powiadomić sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu. W przeciwnym razie dostawa jest uważana za kompletną i wolną od błędów.

  W przypadku oczywistych uszkodzeń przesyłki podczas transportu, zalecamy kupującemu nie przyjmowanie towaru.

  Zapisu charakteru uszkodzenia uszkodzonej przesyłki podczas transportu, dokonuje przewoźnik na żądanie kupującego.

  Warunkiem złożenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacji towaru w okresie gwarancyjnym oraz okazanie przez konsumenta dowodu zakupu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:
  1. jeśli kupujący nie skorzystał z prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wady przed końcem okresu gwarancji,
  2. jeżeli wadą jest mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez kupującego
  3. jeżeli wada jest spowodowana użyciem towarów w warunkach, które nie odpowiadają ich naturalnym, środowiskowym i wilgotonościowym, oddziaływaniem chemicznym i mechanicznym na środowisko naturalne towarów ,
  4. jeżeli wada jest spowodowana niewłaściwym traktowaniem, obsługą lub zaniedbaniem pielęgnacji nad towarem,
  5. jeżeli wada towaru powstaje w wyniku uszkodzenia lub w wyniku nadmiernego obciążenia lub użycia z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji lub ogólnych zasadach zwyczajowego użytkowania towarów
  6. w przypadku gdy wada jest spowodowana uszkodzeniem towarów w wyniku nieodwracalnych i / lub nieprzewidywalnych zdarzeń,
  7. jeżeli wada towaru powstała w wyniku uszkodzenia rzeczy przez przypadkowe zniszczenie i przypadkowe pogorszenie,
  8. jeżeli wada została spowodowana przez nieprofesjonalną ingerencję, uszkodzenie wodą.
 7. Zalecamy klientom sprawdzenie doręczonego towaru, skontrolowanie ilości, asortymentu i ewentualnych uszkodzeń. W przypadku braków lub innego asortymentu klient powinien powiadomić o tym sprzedawcę bezpośrednio. W przypadku braku informacji dostawa będzie uważana za kompletną bez uszkodzeń.Przy widocznym uszkodzeniu towaru podczas transportu klient powinien napisać raport wraz z osobą, która towar doręczyła. Pisemny raport dotyczący uszkodzenia jest warunkiem koniecznym przy ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest o sposobie realizacji reklamacji i ukończeniu reklamacji kupującemu do wystawienia dokumentu w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji osobiście, poprzez pocztę lub firmę kurierską lub dostawcę usług kurierskich. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także, wraz z towarem, lub za pośrednictwem poczty e-mail zostanie przesłane potwierdzenie o rozpatrzeniu reklamacji.
 9. O reklamacjach prosimy informować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@bizuteria-eshop.pl, telefonicznie nr. +48 717 079 190 

   

   

  Biżuteria Eshop

  Niskowa 250

  33-395 Niskowa

  Poland

 

10. W przypadku wysyłki uszkodzonych towarów, przesyłka musi spełniać następujące warunki:

  1. Towary powinny być dokładnie zapakowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za towar,który zaginął po drodze od Kupującego do Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zaginięcia  podczas transportu.
  2. Przesyłkę przesłać listem poleconym, nie należy wysyłać towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie będzie on odebrany.
  3. Do reklamacji sprzedawca zaleca załączyć kopię faktury wraz z uzasadnieniem reklamacji. Kupujący przyspieszy tym ogólny proces zgłaszania reklamacji.

11.  Po otrzymaniu reklamacji, sprzedawca poinformuje sprawą e-mail kupującego o otrzymaniu przesyłki.

12. Roszczenie dotyczące towarów, które mogą zostać dostarczone sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki:

  1. dostarczenie Powiadomienia o roszczeniu reklamacji sprzedawcy (wiadomość e-mail lub pocztą)
  2. dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego do sprzedawcy.

13. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów:

   1. zwróceniem naprawionego towaru,
   2. zwróceniem ceny zakupu towaru,
   3. zapłaceniem odpowiedniej zniżki z ceny towaru,
   4. pisemnym wnioskiem na przejęcie przez sprzedawcę określonego realizowania,
   5. uzasadnione odrzucenie reklamacji (jeżeli reklamacja nie jest pozytywna, towar zostanie odesłany do kupującego wraz z powodem odrzucenia reklamacji).

14. Przy reklamacji uszkodzonego towaru, sprzedawca postępuje w następujący sposób:

    1. W przypadku możliwości naprawy, towary zostaną naprawione lub wymienione na towary tego samego rodzaju.
    2. W przypadku braku możliwości naprawy, towary zostaną wymienione na towary tego samego rodzaju w tej samej lub podobnej cenie.
    3. W przypadku braku możliwości naprawy, jeżeli kupujący nie będzie wiedział wybrać sobie inny towar, zwróci pieniądze.

15. W przypadku reklamacji uszkodzonego przedmiotu, opłatę pocztową za ponowne przesłanie towaru oczywiście kupujący już nie płaci.

16.Postępowanie reklamacyjne nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty fizycznego otrzymania towaru, tz. do tego czasu rozpatrujemy reklamację. Reklamacje sprzedawca rozpatruje w kolejności, w którym otrzymano reklamacje w jak najkrótszym czasie, w sposób satysfakcjonujący klienta.

17. Jeżeli wartość uszkodzonego przedmiotu jest równa kwocie zapłaconej opłaty pocztowej (tj. mniejszej niż 8,90zł), wystarczy wysłać zdjęcie uszkodzonego produktu pocztą elektroniczną, produkt należy sfotografować w taki sposób, aby szkoda była oczywista i wyraźna. Zdjęcie należy wysłać na nasz adres e-mail: reklamacie@sperky-eshop.sk wraz z numerem zamówienia i powodem reklamacji.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i dokładnych danych przy dokonywaniu zakupu towarów i rejestracji kont użytkowników. Zarejestrowany klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie tych danych.
 2. Strony uzgadniają, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, jest zobowiązany podać sprzedającemu w zamówieniu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adresu e-mail.
 3. Strony zgadzają się, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany podać sprzedającemu w zamówieniu nazwę handlową, adres, w tym kod pocztowy,  NIP, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Dane osobowe kupującego wprowadzone podczas rejestracji konta użytkownika w sklepie chronione są ustawą nr. 122/2013 w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw, ze zmianami, i przetwarzanych przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień i do celów marketingowych.
 5. Kupujący może w każdej chwili skontrolować i zmienić swoje dane osobowe, a także anulować rejestrację po zalogowaniu się na internetowej stronie elektronicznego sklepu w części Mój SklepTwoje adresy lub Dane osobowe.
 6. W celu świadczenia usług eshop sprzedawca musi poznać pewne dane osobowe kupującego. Sprzedawca szanuje prywatność kupującego, dlatego stara się zminimalizować ilość tych danych do najpilniejszych. Wszystkie dane są chronione przed niewłaściwym użyciem. Praca sprzedawcy z danymi osobowymi podlega w pełni standardom prawnym i ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Wszystkie dane dotyczące zakupów, reklamacji i innych działań kupującego w sklepie sprzedawcy są poufne i podlegają tym samym zasadom bezpieczeństwa, co dane osobowe. Wszelkie dane uzyskane przez sprzedającego są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem i nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem firm świadczących usługi spedycyjne i płatnicze, które otrzymują jedynie niezbędne minimum informacji niezbędne do sprawnego dostarczenia określonego zamówienia. Wszystkie dane służą wyłącznie jakości usług sprzedawcy.
 8. Kupujący może zaznaczyć odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia, aby wyrazić zgodę zgodnie z § 11 ust. (1) Ustawy o przetwarzaniu i przechowywaniu jego danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i / lub które są niezbędne dla działalności sprzedającego w zakresie przekazywania informacji o nowych produktach, rabatach i zniżkach na oferowanych towarach i ich przetwarzania we wszystkich systemach informacyjnych, dotyczących przekazywania informacji o nowych produktach, rabatach i udziałach w oferowanych towarach.
 9. Kupujący udziela sprzedawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego zgodnie z powyższym paragrafem niniejszych warunków handlowych na czas określony. Po spełnieniu celu przetwarzania sprzedawca natychmiast zabezpieczy likwidację danych osobowych kupującego. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania decyzji o cofnięciu zgody przez kupującego na rzecz sprzedającego.
 10. Sprzedawca oświadcza, że w celach innych niż określone w niniejszych warunkach sprzedaży i reklamacji, zawsze gromadzi dane osobowe za zgodą kupującego i jednocześnie zapewnia, że takie dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, dla którego zostały zgromadzone i nie będzie ich łączyć z danymi osobowymi uzyskanymi w celu realizacji umowy kupna.
 11. Podczas tworzenia konta użytkownika kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez sprzedawcę jego nazwiska i adresu e-mail w celu przesyłania informacji na temat rabatów, nowości i innych działań marketingowych. W każdym wysłanym e-mailu kupujący mogą znaleźć instrukcje, jak po prostu zabronić sprzedawcy wysyłania tych e-maili i biuletynów.
 12. Kupujący ma prawo w każdej chwili wysłać pisemnie do sprzedawcy: zmiany lub uzupełnienia danych osobowych, a także wniosek o likwidację danych osobowych przekazanych sprzedawcy.
 13. Kupujący, korzystając ze klepu internetowego sprzedawcy, zgadzają się z powyższymi zasadami oraz gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych.

 

VIII. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

 1. Na stronie internetowej sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia, ile punktów może uzyskać, kupując produkt i jaką wartość ma jego kupon rabatowy. Aby klient mógł wykorzystać kupony rabatowe ze złożonych zamówień, musi być zarejestrowany na stronie sprzedawcy.
 2. Przy zamawianiu wiekszej ilości produktów, punkty sumują się. Zebrane punkty można wymienić na kupon rabatowy bezpośrednio na swoim koncie, klikając pole „punkty lojalnościowe”. Tutaj można potwierdzić zmianę punktów na kupon rabatowy.
 3. System wygeneruje wtedy kod, który należy wprowadzić w kolejnym zamówieniu. Po dodaniu kuponu do zamówienia, odpowiednia kwota zostanie odjęta od kwoty zamówienia.
 4. Kupon za punkty lojalnościowe jest ważny od momentu jego wygenerowania i jest ważny przez 1 kalendarzowy rok.
 5. Rabatów nie można łączyć i nie można ich wymienić na wartość finansową.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa kupna podlega prawu Republiki Słowackiej. Prawa i obowiązki stron, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej umowie, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu handlowego i powiązanych przepisów.
 2. Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te nie dotyczą zamówień zrealizowanych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany warunków handlowych obowiązują po ich opublikowaniu na stronie internetowej.

 

Zaktualizowane  29.03.2018

Šperky s.r.o


homeStrona główna

local_mall
cancel
cancel