Kategorie

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH COOKIES

Dostawca: 

ŠPERKY s.r.o

Starozagorská 6

Košice, 040 23

IČO: 45551596

DIČ: 2023033276

IČ DPH: SK2023033276

Email: marketing@sperky-eshop.sk 

 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 1. Świadczenie usług w związku z prowadzeniem strony internetowej w trybie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 2. Pomiar liczby odwiedzin na stronie internetowej oraz określenie źródeł ruchu - pomiar dokonywany jest w celu poprawy działania strony internetowej.
 3. Wyświetlanie na stronie internetowej ukierunkowanych reklam w oparciu o identyfikację zachowań użytkowników strony internetowej i wyszukiwań internetowych, a także ocena skuteczności określonych działań marketingowych i pomiar liczby użytkowników strony internetowej, którzy zostali zainteresowani reklamą.

 

 • LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Legalność przetwarzania danych osobowych do celów określonych w pkt: a):

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 1. Legalność przetwarzania danych osobowych w punktach (b) - (c):
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Udzielona zgoda jest zawsze udzielana dobrowolnie i bezwarunkowo. Wynika z tego, że nawet jeśli osoba, której dane dotyczą, nie poda ich, nadal ma prawo do odwiedzania, przeglądania i korzystania ze strony internetowej, usług online i produktów w zakresie, w jakim pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonalności i dostępności strony internetowej. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies może to wpłynąć na funkcjonalność i dostępność niektórych stron internetowych i usług dostawcy usług internetowych, co może spowodować, że niektóre lub wszystkie wybrane usługi nie będą w pełni funkcjonalne lub dostępne.

 

 

 • OBOWIĄZEK PRAWNY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Do celów określonych w pkt a)-c) przetwarzanie danych osobowych na podstawie szczególnego przepisu prawnego nie może być prowadzone

 

 

 • WYKAZ DANYCH OSOBOWYCH
 • Świadczenie usług w związku z funkcjonowaniem strony internetowej:

 

Podczas wchodzenia na stronę internetową i korzystania z niej zbierane są dane osobowe, które są automatycznie przekazywane na serwer administratora. Poniższe informacje są rejestrowane bez ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia. Przechowywane informacje składają się z adresu IP urządzenia uzyskującego dostęp, daty i godziny dostępu, nazwy i adresu URL pobranych plików, strony internetowej, z której nastąpił dostęp (wraz z linkiem do adresu URL), używanej przeglądarki oraz informacji o systemie operacyjnym użytkownika, a także nazwy dostawcy usług dostępu do Internetu.

 

 1. Przechowywane pliki cookie na urządzeniu końcowym
 2. Przechowywane pliki cookie na urządzeniu końcowym

 

 • OSOBY ZAINTERESOWANE

 

W celach określonych w punktach od a) do d) osobami, których to dotyczy, są użytkownicy strony internetowej operatora.

 

 

 •  OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W ramach punktów a):

Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej i umożliwiają przechowywanie pewnych informacji służących ułatwieniu wyszukiwania w środowisku serwisu.

W ramach b) do c):

Stałe pliki cookie pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu do momentu wygaśnięcia ich ważności. (np. kilka tygodni, miesięcy, ale najwyżej przez okres 13 miesięcy lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie).

Każdy odwiedzający witrynę może usunąć pliki cookie, niezależnie od tego, czy są one trwałe, czy tymczasowe. 

 • UZASADNIONY INTERES OPERATORA

 

Przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do świadczenia usług w związku z funkcjonowaniem stron na stronie internetowej, do poprawy i udoskonalania zawartości strony internetowej, do zapobiegania i zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procedur, a także do poprawy zawartości strony internetowej i procedur jako uzasadniony interes operatora strony internetowej. 

 

 

 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Operator strony internetowej korzysta na swojej stronie z usług podmiotów trzecich, takich jak narzędzia metryczne Google (Google Analytics, Google Tag Manager), przyciski udostępniania i polubień w serwisach społecznościowych Meta (np. Facebook, Instagram). W celu korzystania z tych usług operator strony internetowej umieszcza w swoim kodzie kody stron trzecich, które dla pełnej funkcjonalności mogą wymagać przechowywania plików cookies. Prowadzi to do akceptacji plików cookie przez strony trzecie. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie stron trzecich (pliki cookie, które są bezpośrednio związane z wydajnością i ukierunkowaniem), Twoje dane mogą zostać przekazane do krajów, w których dane strony trzecie mają siedzibę (np. USA).

 

 

 • TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych są przetwarzane w wewnętrznych regulacjach administratora. Środki bezpieczeństwa są realizowane w obszarach bezpieczeństwa fizycznego i obiektowego, bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji zaszyfrowanych, bezpieczeństwa osobowego administracji, ochrony informacji wrażliwych oraz dobrze zdefiniowanych kompetencji i obowiązków określonych w polityce bezpieczeństwa organizacji.

 

 

 • KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W zakresie punktów od a) do c) dane osobowe zbierane są za pośrednictwem plików cookies, zaliczanych do zwykłych danych osobowych.

 

 

 • PUBLIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies są wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i nie są publikowane.

 

 

 •  ZAUTOMATYZOWANE INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE

 

Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

 • STRONY TRZECIE

 

Przez podmioty trzecie rozumie się inne upoważnione podmioty, które mogą żądać przetwarzania plików cookies, zgodnie z podstawą prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób w przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami danych osobowych są Google oraz Meta, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 • PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od operatora dostępu do przetwarzanych danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do organu nadzorczego. Jeżeli operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail lub na adres operatora podany na początku niniejszego dokumentu.


homeStrona główna

local_mall
cancel
cancel